ΜΑΘΗΜΑΤΑ PILATES

ΜΑΘΗΜΑΤΑ PILATES

Τα μαθήματα pilates γίνονται ατομικά η σε ολιγάριθμα τμήματα 2 έως 6 ατόμων το μέγιστο με ραντεβού Δευτέρα έως Σάββατο σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.