ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ PILATES

Το θεραπευτικό pilates πραγματοποιείται σε ατομικά τμήματα και έχει διάρκεια μισής ώρας.Απευθύνεται σε άτομα με σοβαρά προβλήμτα μέσης,γονάτου,σπονδυλικής στήλης, αυχένα και αναπνευστικού ή για αποκατάσταση μετά από ατυχήματα.